Até a vista Portugalsko
29.4.2022
Exkurze u Pirátů
10.5.2022

Dne 27. dubna 2022 navštívila naši SOŠ E a S skupina učitelů a poradenských pracovníků z CVO Brussel. Přivítali jsme je přednáškou o chodu školy, její organizaci a struktuře. Krátce jsme jim představili naše obory a poté následovala prohlídka prostor školy, zejména odborných učeben, jako jsou laboratoře měření el. energie, fyziky, IT, učebna techniků a strojníků požární ochrany. A protože jsou učitelé hraví, využili možnosti si vše osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. Ocenili také možnost zastřílet si laserovými zbraněmi, nadchl je přístup našich pedagogů vůči žákům. Sdíleli s námi své zkušenosti i rozdílnost náplní práce. Zajímali se o náš systém vzdělávání, vzdělávací plány jednotlivých oborů, skladbu předmětů, ale i o rozvrh hodin, úvazky a pracovní náplň učitelů. Porovnávali jsme výhody i nevýhody obou systémů a snažili se vybrat si z nich to nejlepší. Rozloučili jsme se přátelsky s výhledem na budoucí spolupráci.