Instalatéři se školili u Alcaplastu, Bosche a Geberitu

Pozvánky na maturitní plesy 2021/2022
24.3.2022
Město Wrocław – Benátky severu
24.3.2022

Žáci 3. ročníku oboru instalatér se z počátku nového roku dostali nejen do víru různých soutěží a zakázek, ale i odborných školení. Navázali jsme na již uskutečněná školení a vzájemné kontakty a společně jsme zajistili pro naše budoucí instalatéry přísun aktuálních informací a poznatků od firem Alcaplast, Bosch Termotechnika a Geberit.

Školení firmy Alcaplast, reprezentované p. Fischerem, se uskutečnilo v prostorách našich dílen. Pan Fischer svým typickým způsobem seznámil žáky s výrobním programem firmy i s praktickými poznatky z provádění montáží. Žáci obdrží certifikát, opravňující je k poskytování prodloužené záruky. Zároveň jsme dostali vybavení do výuky.

Školení firmy Bosch Termotechnika se uskutečnilo ve firemních prostorách v Praze. Školení probíhá nestandardním, ale pro žáky velmi přínosným způsobem. Žáci jsou nejenom seznamováni s výrobním programem, prací servisního technika i nejnovějšími novinkami v tepelné technice, ale zároveň si mohou vyzkoušet přijímací pohovor a sestavování profesního životopisu.

Do třetice se naši žáci zúčastnili školení ve firmě Geberit. Ta se zabývá výrobou potrubních instalačních rozvodů, předstěnových prvků, zdravotní keramiky a mnoha dalších částí, potřebných pro kompletní dodávky sanitárních systémů. Přednášející p. Patera také seznámil žáky se základními zásadami marketingu a jednání se zákazníky.

Všem firmám patří poděkování za čas a úsilí věnované uskutečnění školení, která byla pro naše žáky velmi přínosná nejen z pohledu účasti na soutěžích, přípravy na závěrečné zkoušky, ale zejména pro jejich budoucí profesionální život.