H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci

Rodinné zápolení – Den zdraví
26.9.2022
22. 10. 2022 – Otevřená dílna – Výroba okrasného květináče
1.10.2022

 

 

 

 

Děkujeme pořadatelům dvoudenní mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“ za možnost prezentovat školu a projekt „Education in Hydrogen Technologies Area (EHTA) na této významné události. Navázali nová partnerství důležitá pro další směřování projektu  a dalšího rozvoje vzdělávání v této oblasti v dotčených školách i u jejich partnerů.

Záštitu nad akcí převzal ministr pro evropské záležitosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.

Projekt EHTA představen účastníkům dvoudenní mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“, která byla zaměřena na problematiku vodíku a jeho potenciálu nejen pro transformaci uhelných regionů, ale pro celou ČR a na další konsekvence i v rámci přeshraniční spolupráce.

Zástupci nositele projektu COPaG a partnera projektu SOŠ EaS, OA a SZŠ, Chomutov prezentovali projekt zájemcům v předsálí přednáškových sálů. Navázali nová partnerství důležitá pro další směřování projektu  a dalšího rozvoje vzdělávání v této oblasti v dotčených školách i u jejich partnerů.

Na konferenci vystoupí významné osobnosti z tuzemské i evropské úrovně. Bude využit i potenciál aktivního zapojení Ústeckého kraje do evropských vodíkových partnerství – primárně partnerství tzv. Vodíkových údolí a členství v Regionálním pilíři asociace Hydrogen Europe. Při této příležitosti bude současně prezentována Vodíková strategie Ústeckého kraje, která je prvním dokumentem tohoto typu v České republice.

H2 fórum má také ambici být prvním ročníkem putovní akce, kdy se předpokládá, že v každém roce bude tuto konferenci pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu realizovat některý z dalších krajů České republiky a hostit diskuzi na aktuální témata v oblasti vodíkové problematiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Mezinárodní konference H2 fórum Ústeckého kraje 2022 (mmr.cz)