Hodina plynárenství s odborníkem
13.4.2022
Zapojení odborníka z praxe
13.4.2022

V Terezíně žáky čekal nabitý program. Po úvodní přednášce o historii Terezína a bývalého ghetta v Terezíně následovala komentovaná prohlídka města s návštěvou významných míst, která se zapsala do dějin Terezína válečných let (Magdeburské kasárny, Muzeum ghetta, kolumbárium, krematorium, modlitebna apod.).

Velmi zajímavým bodem programu bylo online setkání s pamětnicí holokaustu Helgou Hoškovou. Její sugestivní líčení života v Terezíně, Osvětimi a Mauthausenu rozplakalo nejedno oko. Velké množství otázek z řad žáků jen dokládalo zajímavost a poutavost jejího vyprávění. I přes všechny prožité hrůzy holokaustu si paní Helga zachovává životní optimismus.

Tečkou za prvním dnem v Terezíně byla prohlídka terezínského podzemí. Žákům byl nachystán adrenalinový zážitek v podobě procházky podzemí v úplné tmě.

Druhý den je čekala prohlídka terezínské věznice tzv. Malé pevnosti. Žáci se zde seznámil s historií věznice a především s tím, jaké podmínky zde panovaly v období 2. světové války. Rozloučení s Terezínem proběhlo formou závěrečného workshopu, který nesl název Láska v ghettu. Tento workshop dokládal ten fakt, že i v nelidských podmínkách často vznikal nejvyšší lidský cit. Exkurze se shledala s velkým úspěchem. Doufejme, že bude brzy možnost zorganizovat akci podobného ražení.