2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vyhráli jsme Moderní školu 4.0
18.5.2022
Přihlášky na Erasmus+ pro žáky 2. a 3. ročníku studijního oboru ME a MEZ
31.5.2022

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení: do 31. 05. 2022
Termín 2. kola přijímacího řízení: 07. 06. 2022
Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 07. 06. 2022

Obory vzdělání, pro které je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení:

Obor vzdělání – název KKOV Forma Počet volných míst Termín přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení Termín 2. kola přijímacího řízení
Požární ochrana (Strojník požární techniky) 39-08-M/01 denní 6 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Požární ochrana (Technik požární ochrany) 39-08-M/01 denní 5 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 denní 12 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Obchodní akademie (Sportovní management) 63-41-M/02 denní 15 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Praktická sestra 53-41-M/03 denní 12 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Ošetřovatel 53-41-H/01 denní 10 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 denní 7 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Truhlář 33-56-H/01 denní 3 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Tesař 36-64-H/01 denní 3 31. 05. 2022 07. 06. 2022
Zedník 36-67-H/01 denní 4 31. 05. 2022 07. 06. 2022

Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
  • znalosti uchazečů vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • další relevantní skutečnosti, které prokáží vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy: výsledky soutěží dovednosti, zapojení do zájmových kroužků vhodného odborného zaměření, aktivní činnost uchazeče.
  • Jednotná přijímací zkouška (státní) není součástí 2. kola přijímacího řízení.

Kontaktní údaje:

Škola Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov
Adresa školy Na Průhoně 4800, Chomutov 430 03
Telefonické (či jiné) spojení pro případné informace,
webové stránky školy
474 471 111
www.esoz.cz